minä ja lymfooma
Minä ja lymfooma

Information om lymfom och dess behandling

Lymfom eller lymfkörtelcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Finland. Denna webbsida innehåller information om lymfom, diagnosen av dem och behandlingsalternativ. Läs också intressanta patientberättelser.

Vad är lymfom?

Många vet inte vad lymfom är. Det är fråga om en cancer, men hurdan?

Läs mer

Symtom på lymfom

Ett typiskt symtom på lymfom är förstorande lymfknutor, men å andra sidan kan de lätt förstoras också av andra anledningar.

Läs mer

Behandling av lymfom

Efter cancerdiagnosen diskuterar din läkare olika behandlingsalternativ med dig. Vid behandling av lymfom kombineras ofta olika behandlingsformer.

Läs mer

FI/ADC/1016/0017